Voor meer informatie bel: 085 0410 177 of stuur ons een email: [email protected]

U bent nu hier: Home / / VOG aanvragen Almere

VOG aanvragen Almere

Aanvragen van een VOG in Almere Online uw Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen (VOG aanvraag) zonder een afspraak te maken bij de gemeente.

Sharing is caring

Openingstijden

Maandag 24 uur per dag.
Dinsdag 24 uur per dag.
Woensdag 24 uur per dag.
Donderdag 24 uur per dag.
Vrijdag 24 uur per dag.
Zaterdag 24 uur per dag.
Zondag 24 uur per dag.

Adres

Straat Heel gemeente Almere
Stad Almere
Telefoon 085-1300 605
Email [email protected]
Website VOG aanvragen Almere
Diensten VOG aanvragen | Verklaring omtrent gedrag aanvragen | VOG verklaring | Aanvragen VOG | VOG aanvragen digitaal | VOG online aanvragen | Aanvraagformulier VOG | Kosten vog |

Aanvragen van een VOG in Almere

Online uw Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen (VOG aanvraag) zonder een afspraak te maken bij de gemeente.


VOG aanvragen Almere


VOG aanvragen in Almere VOG Verklaring Omtrent (het) Gedrag Bewijs van Goed Gedrag

Als je het over een groeistad hebt, dan kun je niet om Almere heen. Almere is nieuw, heel nieuw zelfs met de eerste opgeleverde woningen in 1976, en is bedoeld als overloopstad voor Amsterdam. In die korte tijd heeft Almere al ruim meer dan 200.000 inwoners gekregen. Dat aantal zal in de toekomst nog snel verder stijgen. Hoewel het waarschijnlijk in eerste instantie meer als woonstad voor Amsterdam was bedoeld, krijgt Almere natuurlijk met die groei steeds meer een eigen identiteit. Men wil er niet alleen meer wonen, maar als het even kan ook graag werken. Nu is het zo dat ook in Almere bij sollicitaties uitgaat van het goede en eerlijke in de mens, en graag nieuw personeel aanwerft. Naast een aantal beroepen, waar het zelfs verplicht is, kan een toekomstige werkgever een toekomstige werknemer verzoeken om een zogenaamde VOG, een Verklaring Omtrent Gedrag, een bewijs van goed gedrag. Dit is uiteraard bedoeld om mogelijk gedragsmatige problemen met het werk zoveel mogelijk te beperken.

De website van de gemeente

Zodra een werkgever een dergelijk verzoek doet, gaan er al radertjes draaien. Het kan daarbij geen kwaad op je gemak eens na te lezen hoe men in Almere te werk gaat en daarvoor breng je natuurlijk een bezoekje aan de website van de gemeente: https://www.almere.nl/wonen/burgerzaken/verklaring-omtrent-het-gedrag Hoewel er ongetwijfeld talloze andere mogelijkheden worden aangeboden bij de zoekresultaten, is deze stap de meest directe, goedkoopste en veiligste manier om een VOG aan te vragen. Je kunt overigens daar meteen een VOG check doen om te kijken hoe groot je kansen op toekenning zijn, heel handig dus.

De aanvraag

Schriftelijk op het stadhuis Je moet hiervoor ingeschreven zijn als inwoner van Almere, een geldig identiteitsbewijs hebben, een volledig ingevuld aanvraagformulier (die krijg je van je werkgever) meenemen en een pinpas om te betalen (€41,35) Dat gaat overigens op afspraak.
Online De werkgever vult het, bij justis.nl (website van het ministerie van Justitie, die over de VOG gaat), verkregen aanvraagformulier in en u krijgt een e-mailtje van justis.nl om uw gegevens digitaal te verstrekken. Dat gaat via DigiD en dat is gelijk uw identificatie. U betaalt via iDeal het bedrag van €33,85 ( ja, dat is goedkoper dan schriftelijk, één tussenstation minder) Binnen 1 tot 6 weken krijgt u, indien toegekend, uw VOG thuis opgestuurd.

Profielen

Het zou voor justis.nl natuurlijk onzin en veel te veel werk zijn om uw gehele gedragsgeschiedenis onder de loep te nemen. Is er geen strafblad, dan wordt een VOG sowieso meteen toegekend. In alle andere gevallen is relevantie van belang en dat gaat aan de hand van screeningsprofielen, algemeen of specifiek. Als het over een algemeen screeningsprofiel gaat, dan concentreert zich men meestal op de algemene werkzaamheden die een werknemer gaat uitvoeren. Specifieke screening vindt plaats aan de hand van, inderdaad, specifieke beroepsgroepen als onderwijs, taxichauffeur of politieke ambtsdragers. Mocht er in uw verleden dus iets gedragsmatig niet helemaal in orde zijn geweest, dan wordt wel degelijk gekeken in hoeverre dat direct of indirect met uw nieuwe werk te maken heeft. Daarbij kijkt men ook naar de zwaarte van de indiscreties en hoe lang het geleden is. Het toekennen van een VOG in Almere is dus niet alleen een zaak van goed of niet goed gedrag, maar men probeert daarin genuanceerd naar te kijken. Daarom duurt het soms wat langer.